ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

AΓΓΕΛΙΕΣ

Το Μικροβιολογικό Ιατρείο Γεωργίου Γούλα ζητά άτομο για εργασία

Από το Μικροβιολογικό Ιατρείο Γεωργίου Ν. Γούλα στο Βελεστίνο ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτής/τρια με γνώσεις αιμοληψιών και γραμματειακής υποστήριξης
Το Μικροβιολογικό Ιατρείο Γεωργίου Γούλα ζητά άτομο για εργασία

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Άριστη γνώση αιμοληψιών
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών στο email: george7goulas@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2425022223 και 6945906108.