ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία περιβαλλοντικό έργο στην Κάρλα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία περιβαλλοντικό έργο στην Κάρλα

Με τον καλύτερο τρόπο και με σημαντικά συμπεράσματα-μηνύματα ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου το πρωτοπόρο και καινοτόμο πρόγραμμα «Κάρλα κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων», που υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια» (συντονιστής εταίρος) και εταίρους το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου.

Το έργο εγκρίθηκε με υψηλή βαθμολογία, μεταξύ πολλών προτάσεων και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΝ), που απέδειξε, για μια ακόμα φορά, την τεράστια ευαισθησία του στην προετοιμασία της οικονομίας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης.

Στο διάστημα υλοποίησης του έργου, οι σημαντικότατες δράσεις του «Κάρλα – κλίμα γη ύδωρ», που είχαν σχεδιαστεί, αλλά και υλοποιήθηκαν μεθοδικά και κατά τον καλύτερο τρόπο, από τους εταίρους του έργου, προσπάθησαν να αναδείξουν την σημαντικότητα αυτού του τεράστιου περιβαλλοντικού έργου της ανασύστασης της Λίμνης Κάρλας και τις απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Το Έργο με τις δράσεις του παρουσίασε και μετέφερε γνώσεις σε έμπειρους και νέους αγρότες, γεωπόνους και επιστήμονες, να γνωρίσουν καινοτόμους τρόπους γεωργίας μέσω έξυπνων συστημάτων γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της υπαίθρου, στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με την παραγωγή προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κοινωνικών ομάδων-στόχων του έργου (πολίτες, Νέα Γενιά, επιστήμονες, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές, κ.ά.), υλοποίησαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και εξαίρετοι ανεξάρτητοι ερευνητές, οι οποίοι διαθέτουν τεράστια εμπειρία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε συνθήκες κρίσης και μάλιστα προτάθηκαν πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τη Θεσσαλία στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσα από την αναδιάταξη των καλλιεργειών.

πηγή: taxydromos.gr