ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος mousikovagoni.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του μια πλούσιασυλλογή υπηρεσιών: δημοσίευση αρθρογραφίας και ρεπορτάζ, αναδημοσιεύσεις - ενσωματώσεις (επιλεγμένου περιεχομένου από άλλους Ιστoτόπους), παροχή διαδραστικών λειτουργιών για συμμετοχή του κοινού σε ανοικτές διαβουλεύσεις – δημοψηφίσματα – ηλεκτρονικά φόρουμ(α) συζητήσεων – δημόσιους πίνακες ανακοινώσεων, απόψεων των αναγνωστών του κλ.π., επίσης φιλοξενεί διαφημίσεις, γραφικά ενημερωτικά στοιχεία τρίτων (widget) κλ.π.). Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Διαδικτυακό ιστοτόπου, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού ιστοτόπου. Ο Διαδικτυακός ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Στο διαφημιστικό χώρο, οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας-Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του αναφερόμενου ιδιοκτήτη του Ιστοτόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "μεταφορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, ο Διαδικτυακός Ιστότοπος, διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ενσωματωμένο Περιεχόμενο τρίτων

Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων και μεταφορτώσεις περιεχομένου ή λειτουργιών άλλων Ιστοστόπων (όπως γραφικών ενημερωτικών στοιχείων – widgets κλ.π.). Η θέαση, δε, των οποίων ενδέχεται να προκαλέσει την αποθήκευση μικρών αρχείων κειμένου (cookies) στο λογισμικό του φυλλομετρητή σας με σκοπό την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας. Η ιστοσελίδα mousikovagoni.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πολιτικές που εφαρμόζουν Ιστότοποι τρίτων.


Προστασία Δεδομένων

Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που, τυχόν, παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Διαδικτυακού Ιστοτόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στους αρμόδιους διαχειριστές. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στον Διαδικτυακό Ιστότοπο.


Χρήση cookies

O Διαδικτυακός Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να φιλοξενεί cookies για την εξατομίκευση των υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες / χρήστες του (π.χ. Newsletters, γραφικά στοιχεία πρόγνωσης καιρού κλ.π.). Τα cookies βοηθούν στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή για την εξατομίκευση της εμπειρίας του επισκέπτη / χρήστη κατά την περιήγηση του στον Ιστότοπο.  

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου είτε να μην αποδέχεται τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές.Επίσης, ο Διαδικτυακός Ιστότοπος δύναται να καταγράψει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP του η οποία αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Περιορισμός Ευθύνης

O Διαδικτυακός Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του (δημοσίευση αρθρογραφίας και ρεπορτάζ, αναδημοσιεύσεις - ενσωματώσεις (επιλεγμένου περιεχομένου από άλλους Ιστoτόπους), παροχή διαδραστικών λειτουργιών για συμμετοχή του κοινού σε ανοικτές διαβουλεύσεις – δημοψηφίσματα – ηλεκτρονικά φόρουμ(α) συζητήσεων – δημόσιους πίνακες ανακοινώσεων, απόψεων των αναγνωστών του κλπ., επίσης φιλοξενεί διαφημίσεις, γραφικά ενημερωτικά στοιχεία τρίτων (widget) κλπ.). Τα περιεχόμενα του Διαδικτυακού Ιστοτόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα. Εγγυάται, όμως, ότι τα λάθη θα διορθώνονται μετά τον εντοπισμό τους. 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του Διαδικτυακού Ιστοτόπου.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Ιστοτόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Ιστοτόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τη διερεύνηση οποιουδήποτε παραπόνου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής εξηγήσεως, όπως και για τη φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας άμεσα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mousikovagoni.gr , όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα.

Υποσημείωση: Οποιοδήποτε δελτίο τύπου ή απόψεις τρίτων προσώπων αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις του διαχειριστή.