ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Κρεοπωλείο Νικολάου Αγγελή

Με την εμπειρία 23 ετών στο χώρο κι εγχώρια κρέατα, της περιοχής

Θα μας βρείτε στο Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου.

Ζητήστε μοσχαρίσιο κρέας παραγωγής μας!

Πληροφορίες

Κρεοπωλείο Νικολάου Αγγελή
Διεύθυνση: Καραμανλή 18 - Κεφαλόβρυσο
Πόλη: Βελεστίνο
Τηλέφωνο: 2425023287