ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Θέση ψυχολόγου στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ Ψυχολόγων για το Κέντρο Κοινότητας προκήρυξε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου
Θέση ψυχολόγου στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΔΩ