ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Διαγωνισμός για μελέτες πυροπροστασίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης σχολικών μονάδων

Διαγωνισμός για μελέτες πυροπροστασίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης σχολικών μονάδων

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ" συνολικού προϋπολογισμού 40.920,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

Το συνολικό έργο εντάσσεται στην κατηγορία μελετών 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) με προϋπολογισμό33.000,00 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 06/10/2022, ημέρα Πέμπτη ώρα  10:00 π.μ.

Πατήστε εδώ και δείτε αναλυτικά