ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μαγνησίας: Συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μαγνησίας: Συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την Παρασκευή 26-9.2022, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση κλιμακίου της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νομού Μαγνησίας με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωκράτη Σαβελίδη.

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν εκτενώς σημαντικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης στην περιοχή. Παρόντες από το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν ο Εκπρόσωπος Τύπου και Μ.Μ.Ε Λουφόπουλος Δημήτρης, το μέλος της Ν.Ε. Σκοπελίτης Νίκος, το μέλος της Ν.Ε. Μέρκατας Γιώργος και το μέλος της Κ.Π.Ε. Τσιμπανάκος Δημήτρης.

Αρχικά, αναφέρθηκε από τον κ. Σαβελίδη ότι η γενικότερη εικόνα του Νομού είναι καλή από πλευράς καθηγητών και βιβλίων παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά, ενώ υπάρχει καλή συνεργασία με τη σχολική επιτροπή. Πάγιο πρόβλημα πάντως αποτελούν οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών από τα απομακρυσμένα σημεία της Μαγνησίας, όπως τα νησιά των Σποράδων. Με το υπάρχον σύστημα το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται και θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μία αναδόμηση του συστήματος αποσπάσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν συγκεκριμένες περιοχές, όπως επίσης να υπάρχει μέριμνα της Πολιτείας για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια όσον αφορά τη σωστή σίτιση των μαθητών που οι οικογένειές τους βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Πολλοί μαθητές του νομού δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε διάφορα έξοδα και ειδικά σε αυτό της διατροφής. Όπως, τόνισε ο κ. Σαβελίδης θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρόγραμμα για το δεκατιανό κάποιων μαθητών ή ένα μαθητικό επίδομα του οποίου χρήση θα έκαναν οι μαθητές για τη διατροφή τους αλλά και για άλλες ανάγκες, όπως η μετακίνησή τους, η ένδυση αλλά και η αγορά σχολικών ειδών.

Σύντομα θα σταλεί έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιηθεί στη Μητρόπολη αλλά και στους δήμους, ώστε να συνδράμουν με κάθε εφικτό τρόπο για να εξασφαλιστεί το δεκατιανό μαθητών. Βεβαίως, τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα πρέπει κάποια στιγμή να καλυφθεί κεντρικά.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που δημιουργεί πολλά πρακτικά προβλήματα και αδυναμία κάλυψης αναγκών.

Τέλος, επισημάνθηκε η μεγάλη αύξηση των μαθητών ΕΠΑΛ και η ανάγκη χορήγησης κονδυλίων για την ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης σε εξοπλισμό, υποδομές και χώρους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  • Προώθηση της εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με έμφαση στη διαθεματικότητα, τη βιωματική μάθηση, τη συνεργατικότητα, την εξοικείωση με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και μαθητείας με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό, ώστε να προσαρμόζεται η εφαρμογή τους στις εκάστοτε συνθήκες, με διασφάλιση της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων.
  • Θεσμοθέτηση θεματικών δράσεων που να συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
  • Αναβάθμιση και ενίσχυση της ψηφιακής και εργαστηριακής εκπαίδευσης ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονται καλύτερα στη νέα πραγματικότητα της τεχνολογικής και ψηφιακής αλλαγής.
  • Συνεργασία αρμοδίων υπουργείων με σκοπό την ενσωμάτωση δομών ψυχολογικής υποστήριξης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον σχολικό χώρο.
  • Ουσιαστική λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.
  • Καθιέρωση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.