ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Προβάλλονται στα Village Cinemas

To πρόγραμμα προβολών στα Village Cinemas του Βόλου από 6 έως 12 Οκτωβρίου
Προβάλλονται στα Village Cinemas

 

Αναλυτικά

Αίθουσα 1

 

Ο ΚΟΤΟΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΣΤΕΡ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ (ΜΕΤΑΓΛ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 18.10 (μεταγλ)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 20.15‑22.45

Αίθουσα 2

 

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 18.00 (μεταγλ)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 20.00‑22.30

Αίθουσα 3

 

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 20.45

ΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (ΜΕΤΑΓΛ)

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 18.30 (μεταγλ)

Αίθουσα 4

 

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ)

ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 19.15 (μεταγλ)

ΣΑΒ έως  ΚΥΡ: 17.15‑19.15 (μεταγλ)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΜ έως  ΤΕΤ: 21.30

Πιο διαβασμένα