ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν καύσιμο οι βιομηχανίες - Περιορίζουν το φυσικό αέριο λόγο ενεργειακής κρίσης

Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος μετά από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Αλλάζουν καύσιμο οι βιομηχανίες - Περιορίζουν το φυσικό αέριο λόγο ενεργειακής κρίσης

Νέα δεδομένα για την παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών δημιουργούν η ενεργειακή κρίση και η σημαντική άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου. Η μία μετά την άλλη, βιομηχανίες περιορίζουν το φυσικό αέριο και στρέφονται σε άλλα καύσιμα, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στα λειτουργικά τους κόστη.

Η απόφαση για αλλαγή καυσίμου, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, ενθαρρύνεται και από τις αποφάσεις, που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποχρεωτική μείωση της ζήτησης στο πλαίσιο των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε κλάδους όπως η βιομηχανία. Σημαίνει πρακτικά ότι οι βιομηχανίες μπορούν να επιτύχουν μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου με αξιοποίηση εναλλακτικού καυσίμου, χωρίς να χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή τους και συνακόλουθα να ρισκάρουν να απολέσουν μερίδια αγοράς στο διεθνή ανταγωνιστικό πεδίο.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας απευθύνθηκε στα συναρμόδια υπουργεία ζητώντας να εξεταστούν η δυνατότητα άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και η θέσπιση διαδικασιών fast track, ώστε να μην απαιτείται τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αλλαγή χρήσης καυσίμου, αλλά παράλληλα να καθορίζονται κατευθύνσεις για τα όρια εκπομπών που πρέπει να τηρούνται ανά χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό, όπως ενημερώνει ο ΣΒΘΕΣΕ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος έλαβε υπόψη το υπόμνημα και προχώρησε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 97025/6580, για τη διαδικασία τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση αλλαγής καυσίμου από φυσικό αέριο σε άλλο αέριο ή υγρό καύσιμο στη βιομηχανία. 

Περιορίζουν τη χρήση φυσικού αερίου

Στο υπόμνημα τονιζόταν πως οι διαρκείς και ανεξέλεγκτα ανιούσες τιμές του ΦΑ έχουν οδηγήσει σε όλη την Ευρώπη τις επιχειρήσεις σε πολύ δύσκολη θέση και ορισμένες από αυτές οδηγούνται στην αναστολή των εργασιών τους, άλλες περιορίζουν τη λειτουργία τους και άλλες προχωρούν στη μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, εφόσον βέβαια αυτό είναι τεχνικά αλλά και χρονικά εφικτό.

Ενημέρωνε επίσης πως από τις 5 Αυγούστου 2022 εξεδόθη ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2022/1369 του Συμβουλίου σχετικά με συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου από τα κράτη μέλη της ΕΕ και υπογράμμιζε πως για να κάνουν χρήση του Κανονισμού οι ελληνικές επιχειρήσεις απαιτείται εκ μέρους τους η κατάθεση αίτησης για έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Ομως, η διαδικασία μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης για την έγκριση των όρων απαιτεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον κάποιων μηνών, ενώ οι συνθήκες είναι πλέον ασφυκτικές για τις επιχειρήσεις και ζητήθηκαν άμεση νομοθετική παρέμβαση και θέσπιση διαδικασιών fast track.

Με τον τρόπο αυτό η τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την αλλαγή χρήσης καυσίμου θα καταστεί γρήγορη και παράλληλα θα καθορίζονται κατευθύνσεις για τα όρια εκπομπών που πρέπει να τηρούνται ανά χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

Η διαδικασία θα επιτρέψει σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, σύννομα, να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες και στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες να διενεργούν ελέγχους βάσει συγκεκριμένων κατευθύνσεων ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνονται ανεξέλεγκτες αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα καύσιμα.

πηγή: taxydromos.gr 

Πιο διαβασμένα