ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θερμοκηπιακό Πάρκο Βελεστίνου: Εκπαίδευση στη Χρήση νέων τεχνολογιών

Με τη συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνολογιών για την αειφορική καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Θερμοκηπιακό Πάρκο Βελεστίνου
Θερμοκηπιακό Πάρκο Βελεστίνου: Εκπαίδευση στη Χρήση νέων τεχνολογιών
Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4 του Έργου "Κάρλα-Κλίμα-Γη-Ύδωρ"

Με την παρουσία δεκάδων συμμετεχόντων το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος Tμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησε την Τετάρτη (26/10) μια εξαιρετική ημερίδα επί του πεδίου, με τίτλο: «Εκπαίδευση και Χρήση νέων τεχνολογιών για την αειφορική καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων».

Η Ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ:. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων», το οποίο υλοποιείται με συντονιστή εταίρο την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια» και εταίρους το Παν/μιο Θεσσαλίας και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου, στις εγκαταστάσεις του Θερμοκηπιακού Πάρκου ,που διατηρεί το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καινοτομεί στον αγροτικό τομέα

Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους τους θερμοκηπίου και παρακολούθησαν διαλέξεις σχετικά με την χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών του Θερμοκηπίου, ενώ στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και πειραματίστηκαν με εργαλεία μέτρησης συνθηκών, εντός κι εκτός του Θερμοκηπίου.

Οι θεματικές που αναλύθηκαν αφορούσαν τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ενσωμάτωσή τους στην αγροτική παραγωγή, την καινοτομία στον αγροτικό τομέα, καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή προϊόντων στα θερμοκήπια.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα, και την επιστημονική του ομάδα, που αποτελούνταν από τον Επίκ. Καθηγητή κ. Δημήτρη Παπαναστασίου και τους ερευνητές-γεωπόνους κ.κ. Σοφία Φαλιάγκα, Γιάννη Ναουνούλη, Σοφοκλή Μπούρα, Γιώργο Μηλιώκα, Αγγελική Ελβανίδη και Ευαγγελινή Κίττα .
Δημιουργία πολιτικών για την προστασία από την Κλιματική Κρίση με πεδίο μελέτης την Κάρλα
Για την λίμνη Κάρλα απαιτείται άμεσα σχέδιο για τη σωστή, πολύπλευρη και αειφορική διαχείριση των υδάτων, αλλά και της παρακάρλιας ζώνης γενικότερα, με κύριο στόχο την αξιοποίηση των καλλιεργούμενων εδαφών και την επιλογή των χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως είναι η έλλειψη νερού και η μη καλή στεγανότητα της λίμνης.

Για τον λόγο αυτό η λίμνη Κάρλα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα, όπου υλοποιούνται μελέτες πεδίου στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Σκοπός της δράσης 4 του έργου «Κάρλα-Κλίμα-Γη-Ύδωρ» είναι να μεταφέρει γνώσεις σε έμπειρους και νέους αγρότες, γεωπόνους και επιστήμονες, να γνωρίσουν καινοτόμους τρόπους γεωργίας, μέσω έξυπνων συστημάτων γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα της υπαίθρου, στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με την παραγωγή προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση της παρουσίας θερμοκηπιακών προϊόντων και καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην τοπική αγορά αλλά και διεθνώς, με τη μεταφορά στην πραγματική οικονομία των γνώσεων που παράγονται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια, ως αποτέλεσμα πρωτοποριακών δοκιμών ,σε συνεργασία με επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος (Διευθυντής ο καθηγητής κ. Νικόλαος Κατσούλας), του τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο εκπρόσωπος της ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια», περιβαλλοντολόγος κ. Βαγγέλης Θέος, τόνισε ότι :
«η συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών , με τους χώρους όπου παράγεται η γνώση, δηλ. τα πανεπιστήμια με τις διεθνείς τους συνεργασίες, ,έχει ως ευεργετικά αποτελέσματα να μεταφέρονται πολύτιμες γνώσεις και τεχνογνωσία, στον επιχειρηματικό κόσμο και στους αγρότες, οι οποίοι μόνον όφελος μπορούν να έχουν από την εφαρμογή τους.

Και ως τέτοια εφαρμογή ,είναι το εξαιρετικό πρόγραμμα ,που υποστηρίζεται από το Πράσινο Ταμείο, με τίτλο «Κάρλα-Κλίμα-Γη-Ύδωρ», που φέρνει κοντά τους παραγωγούς της πρώτης γραμμής , με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, που το Παν/μιο Θεσσαλίας, εφαρμόζει στο Θερμοκηπιακό Πάρκο Βελεστίνου».

Όλες οι πληροφορίες στο Site του προγράμματος: www.karlaclima.gr ή/και στις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook: https://www.facebook.com/karlaclimachange
Instagram: https://www.instagram.com/karlaclimachange/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTsWmn-g7tfClUtI-Ljlfdw

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες