ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Νεαροί στην Υπέρεια Κρήνη

Νεαροί στην Υπέρεια Κρήνη

Οι νεαροί Θεόδωρος Αποστολίνας και Βασίλης Κουντούρης στην γεφυρούλα της Υπέρειας Κρήνης.

Η εικόνα χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Αν και παλιά φωτογραφία είναι μαγική εικόνα οι αντανακλάσεις, ιδιαίτερα για όσους διατηρούν το νερό ως μνήμη.

Παράλληλα, βλέπουμε έστω και αμυδρά στο φόντο την εικόνα του Βελεστίνου εκείνη την περίοδο.

Πιο διαβασμένα