ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενισχύσεις έως 15.000 ευρώ για κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις: Ποιους αφορά

Yπεγράφη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η απόφαση για τη καταβολή ενίσχυσης ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των αγροεφοδίων λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
Ενισχύσεις έως 15.000 ευρώ για κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις: Ποιους αφορά

Αναλυτικά, το πλαίσιο εφαρμογής, διαχείρισης και παρακολούθησης του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜμΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» μέσα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, προβλέπει τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι κτηνοτρόφοι των ακολούθων κλάδων:

• αιγοπροβατοτροφίας

• βοοτροφίας

• πτηνοτροφίας

• χοιροτροφίας.

Δράσεις

Η ενίσχυση αφορά δύο δράσεις:

• Δράση 1: εκτατική κτηνοτροφία στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας

• Δράση 2: εντατική κτηνοτροφία σε τομείς όπως η αιγοπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία.

Προϋπόθεση

Δικαιούχοι των παραπάνω δράσεων ενίσχυσης είναι οι κτηνοτρόφοι με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000€ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον τομέα, την κλάση των επιλέξιμων ζώων και την έδρα της εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα στο τομέα της εκτατικής γεωργίας (Δράση 1) και για κάθε κλάση αριθμού ζώων η ενίσχυση προσδιορίζεται ως εξής:

• στη αιγοπροβατοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 100 ευρώ  έως και 5.480 ευρώ

• στην βοοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευρώ

Για τον τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας (Δράση 2) το ύψος της ενίσχυσης στις κατηγορίες:

• της πτηνοτροφίας κυμαίνονται για:

– την ωοπαραγωγό από 700 ευρώ  έως 15.000 ευρώ

– την κρεατοπαραγωγό από 2.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ

• της χοιροτροφίας από 1000 ευρώ  έως 15.000 ευρώ.

Ενώ για την αιγοπροβατοτροφία τα ποσά ενίσχυσης ανά κλάση διαμορφώνονται όπως στη Δράση 1.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr