ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απονομές Διπλωμάτων Dan στον προπονητή και σε αθλητές του Α.Σ TAEKWON-DO Ωρίων Βελεστίνου

Στα 7 Dan ο καθηγητής Γιώργος Παπατόλιας - Απονεμήθηκαν τα Διπλώματα Μαύρης Ζώνης 1ου Βαθμού Dan της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwon-do Eλλάδος σε αθλητές του Συλλόγου
Απονομές Διπλωμάτων Dan στον προπονητή και σε αθλητές του Α.Σ TAEKWON-DO Ωρίων Βελεστίνου

Η Αθλητική Ομοσπονδία Taekwon-do Eλλάδος (Α.Ο.Τ.Ε) κατά την διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος απένειμε τα Διπλώματα του 7ου Bαθμού Dan στους προπονητές Μιχαήλ Ζωγράφο (Ν. Θεσσαλονίκης), Νικόλαο Λεούση (Ν. Θεσσαλονίκης) καθώς και Γεώργιο Παπατόλια (Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας).

Την απονομή έκανε ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Αθλητικής  Ομοσπονδίας (ΑΟΤΕ) κ. Αναστάσιος Βαλασιάδης.

Τέλος στις 20 Δεκεμβρίου 2022 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Α.Σ Ωρίων Taekwon-do I.T.F Βελεστίνου οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής–Διεθνείς Εκπαιδευτές κ.κ. Ι. Κοτούμπας και Γ. Παπατόλιας απένειμαν τα Διπλώματα Dan της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwon-do Eλλάδος (Α.Ο.Τ.Ε) στους παρακάτω αθλητές:

Στον φοιτητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου Αριστείδη-Παρασκευά Χρ. Γάτο καθώς και στους μαθητές του Λυκείου Βασιλική Εμμ. Χατζηθεοδώρου, Θεοδοσία Δ. Παπαϊωάννου, Αικατερίνη Κ. Γιάτσιου, Μαρία- Ιωάννα Γ. Νιμπή και Αναστάσιο Ε. Γιαννακό τα Διπλώματα Μαύρης Ζώνης 1ου Βαθμού Dan.  

Δείτε φωτογραφίες