ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδρίαση για την έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020

Συνεδρίαση για την έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ρήγα Φεραίου.