ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Ξυλουργική στο Βελεστίνο

Ξυλουργική στο Βελεστίνο

Όπως επισημαίνει ο Αντώνιος Φραγκούλης από του οποίου το οικογενειακό αρχείο προέρχεται  η φωτογραφία, η εικόνα είναι πριν το 1950, πιθανώς το 1947.

Από τα δεξιά, απεικονίζεται ο ξυλουργός Δημήτριος Φραγκούλης και δίπλα ο Δημήτριος Βογιατζής, που τότε μαθήτευε την τέχνη.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κάπου στο Βελεστίνο κατά την εργασία στο ύπαιθρο.