ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές στην "Ενοδία"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νεολαίας "ΕΝΟΔΙΑ" προσκαλεί τα μέλη του και όσους επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του, να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση της "ΕΝΟΔΙΑΣ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ στον πεζόδρομο Βελεστίνου στις 09 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Εκλογές στην "Ενοδία"

Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα αμέσως μετά το πέρας της Γενικής Συνελεύσεως και θα διαρκέσει από τις 20.00 έως τις 22.00. Εγγραφές νέων μελών θα πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας.

Η εκλογική διαδικασία γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι:
1) είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου και
2) είναι ηλικίας 18-40 ετών.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ στα τηλέφωνα: 2425022606, 6947779786.