ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"Ένα Νέο - Αειφόρο ΕΠΑ.Λ. με Κοινωνική Συνείδηση"

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/5) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, η ημερίδα προβολής διάχυσης πεπραγμένων, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης του σχολείου με τίτλο: "Ένα `Νέο`, `Αειφόρο` ΕΠΑ.Λ. με Κοινωνική Συνείδηση"
"Ένα Νέο - Αειφόρο ΕΠΑ.Λ. με Κοινωνική Συνείδηση"

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου `Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ`" μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχειριστή του έργου το Κέντρο Διά-δοσης και Μουσείο Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ" αναλάβαμε το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με συνολικό προϋπολογισμό έργου 2324,26€.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 5 υποδράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς από μαθήτριες και μαθητές κυρίως της Α΄ τάξης αλλά και με τη βοήθεια μαθητριών και μαθητών των τομέων και ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης.

Η 1η υποδράση είχε τίτλο: "Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού με παραδοσιακές ποικιλίες". Στα πλαίσια του μαθήματος "Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Α’ ΕΠΑΛ) και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου μας ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, αντιλήφθηκαν ότι η χρήση των παραδοσιακών ποικιλιών είναι το μέλλον του πρωτογενή τομέα. Οι μαθητές των τάξεων Α’, Β΄ και Γ’ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γεωπόνους συνέλεξαν ντόπιους σπόρους. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους διατηρητέες (μικροκαλλιεργητές) των σπόρων από τους οποίους άντλησαν πληροφορίες για την προέλευση του σπόρου, τον τρόπο πολλαπλασιασμού και τις συνθήκες διατήρησης. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με ανθρώπους που έχουν μεράκι και ανησυχούν για το μέλλον της ανθρώπινης διατροφής. Να ακούσουν τους προβληματισμούς των ανθρώπων αυτών και να αρχίσει ένα εσωτερικό ζύμωμα για την ανάγκη διατήρησης του πολλαπλασιαστικού υλικού (φωτογραφία εξωφύλλου).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3

Η 2η υποδράση είχε τίτλο: "Παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού παραδοσιακών ποικιλιών στο Δήμο Ρήγα Φεραίου και ντόπιους μικροκαλλιεργητές". Οι μαθητές του σχολείου πολλές φορές ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους και συμμετείχαν ενεργά σε θέματα που αφορούν την χρήση των φυσικών πόρων. Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι μαθητές σκέφτηκαν να καλύψουν την απουσία του πολλαπλασιαστικού υλικού παραδοσιακών ποικιλιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φερών και να παράγουν αφενός ανθοκομικά φυτά, τα οποία θα τα διαθέτουν για τον καλλωπισμό πάρκων του οικείου Δήμου και αφετέρου λαχανοκομικά φυτά, τα οποία θα διαθέτουν σε ντόπιους μικροπαραγωγούς με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4

Για την υλοποίηση της υποδράσης "2" αναγκαία ήταν η προμήθεια σύγχρονου πάγκου ριζοβολίας. Μέσω του σχεδίου δράσης προμηθευτήκαμε υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή σύγχρονου πάγκου ριζοβολίας (Διαστάσεων 1.20x3.00 μέτρα). Η συναρμολόγηση του πάγκου ριζοβολίας και οι αυτοματισμοί θέρμανσης και υδρονέφωσης πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές. Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την τεχνολογία του σπόρου, τις απαιτήσεις περιβάλλοντος των σπόρων προκειμένου να φυτρώσουν, να κατανοήσουν την ανάγκη του πάγκου ριζοβολίας προκειμένου να δημιουργήσουν υγιή και εύρωστα φυτά και τέλος να γνωρίζουν τις λειτουργίες αυτοματισμού αυτού (φωτογραφίες 2, 3 και 4).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

ΦΩΤΟΓΡΦΙΑ 6

Η 3η υποδράση είχε τίτλο: "Αειφορική διαχείριση καλλιέργειας λαχανικών και διάθεση των προϊόντων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου". Οι μαθητές, έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση, αποφάσισαν να καλλιεργήσουν λαχανικά ακολουθώντας τις πρακτικές της αειφορικής καλλιέργειας. Τα προϊόντα που θα παράγουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα τα διαθέτουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (φωτογραφίες 5 και 6). 

Η 4η υποδράση είχε τίτλο: Ημερίδα με θέμα: Διατήρηση φυτογενετικών πόρων και η αειφορική διαχείρισή τους, στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης".Το σχολείο μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος "Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Α’ ΕΠΑΛ) και των μαθητών τους, διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: "Διατήρηση φυτογενετικών πόρων και η αειφορική διαχείρισή τους, στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης". Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τη διατήρηση-προστασία των πολύτιμων φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία αποτελεί εθνική υποχρέωση, ενώ η αειφορική τους αξιοποίηση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση με αναπτυξια-κή δυναμική και ελπιδοφόρα προοπτική για τη χώρα μας.

Η 5η υποδράση είχε τίτλο: "Δημιουργία εικονικής επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών". Πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία" η δημιουργία ατομικής εικονικής επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών με τίτλο "ΑΡΩΜΑ & ΧΡΩΜΑ. Αρχικά, στα πλαίσια του μαθήματος διενεργήθηκε ένα σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων για να λυθούν οι όποιες απορίες των μαθητών και στη συνέχεια επισκέφτηκαν μια επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου Φερών. Στη συνέχεια οι μαθητές εκπόνησαν ένα οργανόγραμμα της ατομικής επιχείρησης και συνυπολογίζοντας όλο το υλικό που συνέλεξαν από την εκπαιδευτική επίσκεψη ανέλαβαν να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο της εικονικής επιχείρησης (Businees Plan). Βασικό στοιχείο στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου υπήρξε ο καταμερισμός εργασίας και ρόλων, των μαθητών μεταξύ τους καθώς και η ανατροφοδότηση των υποομάδων με σκοπό την σύνταξη του σχεδίου, Οι μαθητές καθ΄όλη τη διάρκεια λειτούργησαν  ομαδικά σε ένα περιβάλλον εργασιακής προσομοίωσης με κοινό σκοπό την επιτυχία και το κέρδος.  

Ο Διευθυντής
Βάιος Λιαπόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc