ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου για τη διαχείριση του νερού

Ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου για τη διαχείριση του νερού

Άρθρο του Δημήτρη Τσιμπανάκου, υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μαγνησίας

Η έννοια της δημόσιας διαβούλευσης 300 άρθρων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις «πνίγηκαν» μέσα σε τέσσερις ημέρες. Η κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει τρία νομοσχέδια με διαδικασίες προσχηματικής διαβούλευσης – παρωδία σχετικά με τη μεταφορά της διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Εμείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε απαράδεκτη τη μεταφορά της εποπτείας και της κοστολόγησης – τιμολόγησης του νερού στη ΡΑΕ με ρυθμίσεις εν κρυπτώ και προκαλεί την εύλογη απορία αν ετοιμάζεται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης ύδρευσης.

Η υπερκατανάλωση του νερού και οι συνέπειές της είναι πασιφανείς. Επίσης, γνωστό σε όλους είναι η έλλειψη συντήρησης δικτύων με τις απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης να είναι πάνω από 20% καθώς και η κακή κατάσταση στα αγροτικά δίκτυα άρδευσης. Η λύση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) και η ανάληψη από πλευράς της του ελέγχου των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης των αποβλήτων αντί να ενισχύσει τις ΔΕΥΑ (κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα). Τελικός στόχος της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η αλλαγή της τιμολόγησης του αγαθού του νερού με τον κίνδυνο να δούμε αυξήσεις στο κόστος του. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι σε όλες τις ρυθμίσεις που καταρτίστηκαν δεν μετείχαν οι ΔΕΥΑ, οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες.

Επίσης, η κυβέρνηση θεσμοθετεί δύο νέους τύπους Ενεργειακών Κοινοτήτων, τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τύποι Ενεργειακών Κοινοτήτων που θα λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό καθεστώς και νομικό πλαίσιο καθώς ήδη λειτουργούν 1400 Ενεργειακές Κοινότητες στη χώρα. Με αυτό τον τρόπο, ένα εργαλείο για τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας, που αποτελεί το βασικό μέσο για να δοθεί η παραγωγή στα χέρια των πολιτών, μετατρέπεται σε εργαλείο των επιχειρήσεων οποιουδήποτε μεγέθους.

Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ως σύνθημά της την ψηφιακή επανάσταση και το ψηφιακό κράτος, το ποσοστό των έξυπνων μετρητών στα ελληνικά νοικοκυριά, οι οποίοι μετρούν σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, είναι 3% την ίδια ώρα που στην Ευρώπη αυτό το ποσοστό φτάνει περίπου στο 60%, καθιστώντας εμπόδιο την αυτοπαραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι πελατειακές και προεκλογικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη φαίνονται ακόμα και στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις καθορίζονται προσλήψεις στον ΔΑΠΕΕΠ κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δημιουργείται προσωπικό πολλαπλών ταχυτήτων στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, διευκολύνεται η δόμηση σε ζώνη μικρότερη των 100 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού και υλοποιούνται οικοδομικές άδειες σε μη δασικού χαρακτήρα προστατευόμενες περιοχές.

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής προτείνει τη θέσπιση αυστηρών και αποτρεπτικών προστίμων σε περιπτώσεις ρύπανσης και αυστηρούς ελέγχους, την ορθολογική διαχείριση των χερσαίων υδάτινων πόρων με την κατασκευή και την συντήρηση μικρών φραγμάτων και υδαταποθηκών, την εξοικονόμηση νερού μέσω της αλλαγής του υπογείου δικτύου ύδρευσης των αστικών κέντρων, την αξιοποίηση για τη γεωργία των υπογείων, εποχιακών η επεξεργασμένων υδάτων που χάνονται στη θάλασσα, την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.