ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα τις εξαρτήσεις σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ

Στο ΕΠΑ.Λ. / Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου
Επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα τις εξαρτήσεις σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της σχολικής μας μονάδας, πέρα του καθαρά εκπαιδευτικού έργου που παρέχει, αλλά και στα πλαίσια διασύνδεσής της με φορείς της κοινότητας, ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου, αποφάσισε να συμμετάσχει σε δράσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης με σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης σε θέματα εξαρτήσεων προκειμένου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι ώστε να διαχειριστούν πιθανές εξαρτητικές συμπεριφορές των μελών της σχολικής μονάδας στο μέλλον.

Για τις ανάγκες αυτές πραγματοποιήθηκε επικοινωνία του σχολείου με το ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και έτσι υιοθετώντας το σλόγκαν του φορέα «ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ», ξεκινήσαμε μαζί τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεων μας προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Αρχικά, διαπιστώθηκε η ανάγκη και ύστερα κρίθηκε απαραίτητη η επιμόρφωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και των οικογενειών τους στις ποικίλες εξαρτητικές συμπεριφορές (ηλεκτρονικό παιχνίδι, διαδίκτυο, παράνομες και νόμιμες ουσίες, τζόγος κ.α.) με στόχο την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπισή τους στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι, με την σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων η Ψυχολόγος του σχολείου, Ερασμία Γκουζή, και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, Βάιος Λιαπόπουλος, ανέλαβαν την διοργάνωση και πραγματοποίηση της εν λόγω δράσης.

Για τρείς συνεχόμενες ημέρες, οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ, Δημήτρης Αλεξίου, Μαρία Μαρούδα, Κώστας Γιαννουσάς, Αναστασία Λάμπρου και Βέρα Ζαμαρία, επισκέφθηκαν το ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Συλλόγου Καθηγητών σε θέματα εξαρτήσεων και παράλληλα δόθηκαν καλές πρακτικές με τις οποίες οι ίδιοι οι καθηγητές μπορούν από τον ρόλο τους να ανιχνεύσουν πιθανές εξαρτητικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον, να αναλάβουν την επικοινωνία με το περιβάλλον του παιδιού και να πραγματοποιήσουν τη διασύνδεση με τον φορέα του ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη αντιμετώπισή τους.


 
Την δεύτερη μέρα συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ ενημέρωσαν τους γονείς των μαθητών μας για θέματα εξαρτήσεων και παράλληλα τους προετοίμασαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα που θα εμφανιστούν στο οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον. Δόθηκε έμφαση στις καλές πρακτικές αντιμετώπισης ενός «κολλήματος» που μπορεί να υιοθετήσουν τα παιδιά τους, προετοιμάζοντάς τους μέσα από μία βιωματική δράση για τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσουν ως γονείς. Έμφαση δόθηκε στη σπουδαιότητα της συνεργασίας με την σχολική κοινότητα και της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τον φορέα του ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ. Στο σημείο αυτό, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν ο συντονισμός από την Ψυχολόγο του σχολείου, Ερασμία Γκουζή, η παρουσία του Διευθυντή και μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, αλλά και η διάθεση των εκπροσώπων του ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του φορέα μοίρασαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φυλλάδια. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας και τον φορέα του ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ. Με αυτό τον τρόπο τέθηκαν γερά θεμέλια προκειμένου ο αρχικός μας στόχος, «ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ» να φαίνεται υλοποιήσιμος. Για να είναι, όμως, η προσπάθεια αυτή επιτυχημένη, δεν μπορούσαν να απουσιάζουν από τις δράσεις αυτές οι μαθητές μας.
 

Έτσι, την τρίτη και τελευταία μέρα των δράσεων ενημερώθηκε και ευαισθητοποιήθηκε το σύνολο των μαθητών της σχολικής μας μονάδας σε θέματα εξαρτήσεων και «κολλημάτων». Στελέχη του Φορέα μοίρασαν τους μαθητές ανά τάξη και επομένως δημιούργησαν τρεις ομάδες, προκειμένου μέσα από έναν διαδραστικό και βιωματικό τρόπο να καταφέρουν να ευαισθητοποιήσουν, να προβληματίσουν και, τέλος, να διασυνδέσουν τους μαθητές μας με τον φορέα του ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ. Στο σημείο αυτό βοήθησε τόσο το απρόσμενα μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών μας όσο και η προσήνεια των εκπροσώπων του ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ.


 
Τέλος, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, Βάιος Λιαπόπουλος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι γονείς αλλά και οι μαθητές ευχαρίστησαν και συνεχάρησαν τους εκπροσώπους του ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ για την προσφορά τους στην σχολική κοινότητα του ΕΠΑ.Λ και του Π.ΕΠΑΛ Βελεστίνου ως ένα ακόμη βήμα διασύνδεσης στην κοινότητα με στόχο να πορευόμαστε ΜΑΖΙ.