ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βιαστικό και επιπόλαιο το εγχείρημα συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δήλωση του Ιωάννη Σακκόπουλου - Υποχηφίου βουλευτή Νομού Μαγνησίας με το Κίνημα Αλλαγής
Βιαστικό και επιπόλαιο το εγχείρημα συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σήμερα στο Βόλο ο Υπουργός Παιδείας υπερασπίστηκε τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με τον τρόπο που έγινε η συγχώνευση είναι με απλά λόγια αντιαναπτυξιακή, επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος και ξεπερνά τα κριτήρια ακαδημαϊκής οργάνωσης και διοίκησης. Το πολιτικάντικο σκεπτικό της δεν μας βρήκε σύμφωνους από την αρχή.

Ο κ. Γαβρόγλου δεν έχει συναίσθηση των αποφάσεών του και υπερασπίζεται ένα εγχείρημα που βιαστικά και επιπόλαια εφαρμόστηκε χωρίς συναινέσεις.

Δεν περίμενα βέβαια κάτι άλλο από τον υπουργό των μετατάξεων. Προχώρησε σε 70 μετατάξεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 7 Ιουνίου σε θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και σήμερα στο Βόλο μιλά για ισονομία και αξιοκρατία.

Στόχος του Κινήματος Αλλαγής είναι η δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και η θεσμοθέτηση (Αναπληρωτή) Υπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η επιλογή αυτή αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, ενώ πάγια είναι η θέση μας για τη θέσπιση ενιαίων κριτηρίων κατάργησης ή συγχώνευσης ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και άμεση υλοποίησή τους στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού για τη Χωροταξική αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη δημιουργία ισχυρών εκπαιδευτικών πόλων Πανεπιστημίων, σχολών τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων.