ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Xαρτογραφική Έκθεση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

«Ο Βόλος μέσα από μια φοιτητική ματιά»
Xαρτογραφική Έκθεση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Γεωγραφία είναι ένας τρόπος σκέψης και κριτικής παρατήρησης του κόσμου που μας περιβάλλει. Παρ’ όλη τη σημασία που αυτή κατέχει, το μάθημα της σχολικής Γεωγραφίας συχνά παραμερίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και θεωρείται ως δευτερεύον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υποτιμάται η συμβολή της Γεωγραφίας στην εκπαίδευση και να περιορίζονται οι δυνατότητες για την ανάπτυξη της λεγόμενης γεωγραφικής φαντασίας των μαθητριών.

Με αυτή την αφετηρία, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του μαθήματος «Η Γεωγραφία και η Διδασκαλία της στο Δημοτικό Σχολείο» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης πραγματοποιούν την έκθεση υπό την επίβλεψη του Δρ. Γιώργου Χατζηνάκου.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος, δημιούργησαν περίπου 190 χάρτες του Βόλου, ακολουθώντας διαφορετικές επιστημονικές μεθοδολογίες.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ποικίλες πτυχές της πόλης του Βόλου: από τα ιστορικά κτίρια και τα αξιοθέατα, μέχρι τους δημόσιους και κοινωνικούς χώρους και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη συναρπαστική και πολυδιάστατη φύση της Γεωγραφίας και το πώς οι πολιτιστικοί χάρτες μπορούν να συμβάλουν στην χωρική μας αντίληψη και στην καλλιέργεια της γεωγραφικής φαντασίας.