ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή το ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή το ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ Βελεστίνου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εφαρμογής πολυποίκιλων μεθόδων προσέγγισης της γνώσης για τους μαθητές του και την αξία της βιωματικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιχειρεί διαρκώς τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου με δράσεις ανοιχτού χαρακτήρα προς την κοινωνία, αλλά και τη συνεργασία με φορείς της χώρας.

Αυτή τη φορά, επιλέχθηκε μια διδακτική επίσκεψη στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο των μαθημάτων :

• Α’ Λυκείου Π.ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα «Γεωργία - Τρόφιμα» και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα «Τεχνολογία Τροφίμων»

• Β’ Λυκείου Π.ΕΠΑ.Λ. (τομέας Γεωπονίας) στο μάθημα «Έξυπνες Γεωργικές Τεχνολογίες, Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα» στη θεματική ενότητα «Κτήρια και εξοπλισμοί πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

• Γ’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (τομέας Γεωπονίας) με ειδικότητες «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» και «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» στο μάθημα «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» στη διδακτική ενότητα «Γεωργικές επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα»

• Γ’ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (τομέας Πληροφορικής) στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» στη διδακτική ενότητα «Ασύρματα δίκτυα»

Εκεί, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο εξωτερικής επικοινωνίας κ. Γρηγόρη Σουγγάρη, για τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει η σχολή στα επαγγέλματα του μέλλοντος στους τομείς

• Οικονομίας και Διοίκησης

• Πληροφορικής

• Περιβάλλον και Αειφορικής Ανάπτυξης

• Γεωπονικές Επιστήμες

• Τεχνολογία Τροφίμων και στον

• Τουρισμό

Αυτή η δράση αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές και ευχαριστούμε τη διοίκηση της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, τον υπεύθυνο για την ξενάγηση κ. Γρηγόρη Σουγγάρη και τη συνεργάτιδά του, για τη φιλοξενία και την παρουσίαση των εγκαταστάσεων, εργαστηρίων και προγραμμάτων σπουδών της σχολής.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον υπεύθυνο καθηγητή της σχολής για το βιωματικό μάθημα γεωργίας ακριβείας με ψεκασμό με drone που παρέδωσε στους μαθητές μας.

Η όλη εκπαιδευτική επίσκεψη, αποτέλεσε μια πολύτιμη συνεισφορά στη διεπιστημονική προσέγγιση του διδακτικού έργου του σχολείου καθώς επίσης και δημιούργησε βάσεις συνεργασίας με μια σχολή που για χρόνια χορηγεί υποτροφίες σε μαθητές της περιοχής του Βελεστίνου.

Ο Διευθυντής

Βάιος Λιαπόπουλος

ΠΕ82, MSc