ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Ομάδα "Μετζίτι" - 1959

Ομάδα "Μετζίτι" - 1959

Τα παιδιά της περιοχής Μετζίτι στο Βελεστίνο με τις μικρές ποδοσφαιρικές μπάλες το έτος 1959.

Η εικόνα προέρχεται από το αρχείο του Νίκου Μπέλλα ο οποίος μας τόνισε παράλληλα ότι η φωτογραφία έχει αποτυπωθεί από τον τότε φωτογράφο της περιοχής Κωνσταντινίδη στον χώρο που βρίσκεται σήμερα η Πλατεία Σμολένσκη. Όπως συνηθίζονταν τότε, η κάθε γειτονιά είχε και ποδοσφαιρική ομάδα και έπαιζε αγώνες με άλλες περιοχές.

Εικονίζονται, πάνω από αριστερά: Ιωάννης Μπέλλας, Βασίλης Ντόντος, Δημήτριος Τσουμπέκος, Γιάννης Μάιπας, Γεώργιος Γκιόκας, Μιχαήλ Χικάρος, Βασίλης Κουντούρης.

Κάτω, από αριστερά: Βασίλειος Φούσκας, Τάκης Μητράκης, Κωνσταντίνος Νανόπουλος, Νίκος Μπέλλας, Γιώργος (Γούλης) Κουβάτας.

Πιο διαβασμένα