ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Υπέρεια Κρήνη - 1938

Υπέρεια Κρήνη - 1938

Επίσκεψη του Γυμανσίου Βόλου στην Υπέρεια Κρήνη Βελεστίνου το 1938.

Από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.