ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Επισημάνσεις του Ρήγα Βελεστινλή

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Επισημάνσεις του Ρήγα Βελεστινλή

Δρ. Δημήτριος  Καραμπερόπουλος 

9 Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 

Επισημάνσεις του Ρήγα Βελεστινλή

Δύο επισημάνσεις για την γλώσσα του επαναστάτη, διαφωτιστή και εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή που τις περιέχει στον πρόλογο του βιβλίου του «Φυσικής απάνθισμα».

Η πρώτη ήταν σχετική με την χρησιμοποίηση από τον ίδιο του «απλού ύφους» στη συγγραφή του βιβλίου του, αποφεύγοντας το αρχαϊκό ύφος που τότε ήταν συνήθεια στους λόγιους Έλληνες, και ταλαιπωρούνταν οι μαθητές στην κατανόηση των κειμένων:

«Η αιτία οπού μετεχειρίσθην απλούν ύφος ήτον δια να μην προξενήσω με την γριφότητα του ελληνισμού (=αρχαϊσμού) εις τους άλλους, εκείνο οπού ο ίδιος έπαθα σπουδάζοντας».

 Και η δεύτερη παρατήρησή του Ρήγα ήταν σχετικά με την προσφορά των ουσιωδών γνώσεων στα κείμενα και όχι να επισωρεύονται από τους συγγραφείς περιττές γνώσεις για να κάνουν επίδειξη των γνώσεών τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη  σαφήνεια για την κατανόησή των όσων γράφουν:

«Αφορώντας ο σκοπός μου εις το να ωφελήσω το γένος μου και όχι προς επίδειξιν να επισωρεύσω λέξεις εις αυτό μου το απάνθισμα, έπρεπε να το εκθέσω με σαφήνειαν όσον το δυνατόν, οπού να το καταλάβουν όλοι και να αποκτήσουν μίαν παραμικράν ιδέαν της ακαταλήπτου φυσικής».

Το «Φυσικής απάνθισμα» εξέδωσε ο Ρήγας στη Βιέννη το 1790 και επανεκδόθηκε αναστατικά μετά διακόσια χρόνια με την προσθήκη ευρετηρίου και σχολίων από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και είναι αναρτημένο στο ΑΠΑΝΤΑ της Ιστοσελίδας της www.rhigassociety.grόπου ο καθένας μπορεί να το δει και να το κατεβάσει.