ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρήγα Φεραίου την Τρίτη 12η Μαρτίου - Δείτε τα θέματα ημερησίας διάταξης
Τα θέματα που θα συζητηθούν στο ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  5η / 2024  Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Τρίτη 12η Μαρτίου 2024  και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Λήψη απόφασης για  την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2023 Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Δ.Ε. 7-2024). 
 2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος, κινητών και ακινήτων του Δήμου, για την εκμίσθωση τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις της §1 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.  
 3. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης  των φορολογικών διαφορών, ορισμός Γραμματέα & των αναπληρωτών τους για το έτος 2024.  
 4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπών: α) Αυτοψίας χώρων για τον επανακαθορισμό ή όχι των τετραγωνικών μέτρων οικιών, οικοπέδων και γενικά χώρων ιδιοκτησίας δημοτών και   β) Οριοθέτησης και μέτρησης τετραγωνικών μέτρων,   στα οποία τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα, σε δημοτικό χώρο, επιχειρήσεις , σε όλη την περιφέρεια του   Δήμου Ρήγα Φεραίου, για το έτος 2024. 
 5. Λήψη απόφασης για την σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο , για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο199 §6 Ν.3463/06), για το έτος 2024.
 6. Λήψη απόφασης για την σύσταση τριμελούς επιτροπής και των αναπληρωτών τους και γραμματέα, για ην αξιολόγηση των αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ για το έτος 2024. 
 7. Λήψη απόφασης για  την Συμμετοχή  του Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ως Πλήρες Μέλος στο ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ.
 8. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη. (Σχετική η 6/2023 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου). 
 9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη.  (Σχετική η 2/2024 Απόφαση  της Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου ). 
 10. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότισσας. (Σχετική η 1821/15-02-2024 Εισήγηση από τη Δομή Βοήθεια στο Σπίτι). 
 11. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη. (Σχετική η 2./ 2024 Απόφαση της Κοινότητας Καναλίων) 
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Ελευθεροχωρίου, στον Ιππικό Σύλλογο Ελευθεροχωρίου Μαγνησίας, έως 31-12-2028. (Σχετική η 1-2024 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Περιβλέπτου) 
 13. Λήψη απόφασης για την Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Ρήγα Φεραίου.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαμόρφωσης εισόδου - εξόδου οχημάτων, της  κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας  Βασιλικής Μητσογιάννη, σε αμμοχαλικοστρωμένη αγροτική-δημοτική οδό εκτός ορίων οικισμού, στην θέση ΄΄Καπνοτόπι΄΄ Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου .
 15. Λήψη απόφασης για  το αίτημα του Αθλητικού Συλλόγου ΩΡΙΩΝΑΣ Βόλου,  περί της παραχώρησης χρήσης του Γυμναστηρίου Δημοτικού Σχολείου Ριζομύλου, για τη δημιουργία τμημάτων Καράτε και Αυτοάμυνας.  
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.» 
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αποπεράτωση περιβάλλοντα χώρου στον οικισμό του τ. ΟΕΚ «ΒΕΛΈΣΤΙΝΟ Ι». 
 18. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής διαχείρισης, του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού  Λειτουργίας του. (Σχετική η 77-2020 ΑΔΣ, άρθρο 6 ).
 19. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση- επικαιροποίηση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου με τίτλο : «Φυσικός έλεγχος- περιορισμός των επιβλαβών τρωκτικών για την γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών». 
 20. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπόλογου του λογαριασμού πάγιας προκαταβολής που διατηρεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου στην Τράπεζα Πειραιώς και την έκδοση χρεωστικής κάρτας, αποκλειστικά για τον ανωτέρω  λογαριασμό πάγιας προκαταβολής.
 21. Λήψη Απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης χώρου στη θέση Δελήχανι Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου, που εδρεύει το αεραθλητικό κέντρο, στην Αεραθλητική Ένωση Μαγνησίας (Α.Ε.ΜΑ.), για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. (Σχετική η 3/2024 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ριζομύλου).
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρήγα Φεραίου έτους  2024 .  (Σχετική η 43 / 2024 ΑΔΕ).  
 23. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Καναλίων. (Σχετική η 3-2024 Απόφαση της Κοινότητας Καναλίων). 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Χαράλαμπος Στ. Πάσχος