ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπερασπίζεται την εισήγησή του και ζητά στοιχεία

Επιστολή του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη, σχετικά με την ίδρυση των λυκειακών τάξεων στο Στεφανοβίκειο και τις αντιδράσεις που υπάρχουν για διαφαινόμενη υποβάθμιση του ΓΕΛ Βελεστίνου στον εκπαδευτικό και άλλους τομείς αλλά και ότι δεν θα δημιουργηθεί μία νέα ισχυρή σχολική μονάδα στο Στεφανοβίκειο ζητώντας email μέχρι τις 5 Απριλίου με δεδομένα για να ληφθούν υπόψιν για τις από εδώ και πέρα ενέργειες
Υπερασπίζεται την εισήγησή του και ζητά στοιχεία

Με ενδιαφέρον διαβάσαμε σε έντυπα και ψηφιακά ΜΜΕ δημοσίευση με χαρακτηριστική και δεσπόζουσα την έκφραση: «Είμαστε βέβαιοι ότι το ιστορικό ΓΕΛ Βελεστίνου, ιδρυθέν το 1897 θα υποβαθμιστεί, αλλά ούτε και θα ιδρυθεί μία νέα δυνατή σχολική μονάδα στο Στεφανοβίκειο, αφού οι Λυκειακές Τάξεις δεν είναι Λύκειο…».

Επί αυτού, καταρχάς, ενημερώνουμε ότι πρωταρχικός στόχος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας είναι η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της.

Με βάση αυτό, αλλά και τον επίσης πρωταρχικό μας στόχο για την ομόρροπη ανάπτυξη της εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών κάθε περιοχής της Μαγνησίας, πριν εισηγηθούμε την ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Στεφανοβίκειο, εξετάσαμε ενδελεχώς κάθε επίδραση και κάθε παράμετρο η οποία μπορεί να διαφοροποιήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, τη λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με ορίζοντα 10 ετών και εξετάστηκαν - κυρίως - στοιχεία των τομέων βιωσιμότητας κάθε σχολείου, εκπαιδευτικής βελτιστοποίησης και παιδαγωγικής συμβολής κάθε σχολείου και διευκόλυνσης πρόσβασης και αξιοποίηση του χρόνου κάθε μαθητή και γονέα κάθε σχολείου. Στην εξέταση αξιοποιήθηκαν αριθμητικά εκπαιδευτικά στοιχεία και στοιχεία σχετικών ακαδημαϊκών ερευνών και μελετών παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού αντικειμένου.

Τα αποτελέσματα της ενδελεχούς εξέτασής μας έδειξαν ότι η εκπαιδευτική, παιδαγωγική και διοικητική λειτουργία κάθε λειτουργούντος σχολείου στο Δήμο, είτε δεν θα επηρεαστεί στο παραμικρό είτε θα βελτιωθεί συνεργώντας στην ανάπτυξή τους. Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα για τη λειτουργία του ΓΕΛ Βελεστίνου αποτελεί το ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με δυναμικό έξι τμημάτων για την επόμενη 10ετία. Αναφορικά στην ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Στεφανοβίκειο έδειξε ότι θα λειτουργήσουν με δυναμικό 20-25 μαθητών ανά τάξη Λυκείου, επίσης για ολόκληρη την επερχόμενη 10ετία. Επιπλέον, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών για όλους τους μαθητές αφού η εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία θα απευθύνεται σε μικρότερο αριθμό μαθητών. Επίσης φάνηκε και πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων, όπως η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου σε μαθητές και γονείς και η δυνατότητα ανάπτυξης - αθροιστικά - μεγαλύτερου αριθμού πολιτιστικών, αθλητικών και ευρωπαϊκών δράσεων των μαθητών.

Τα αποτελέσματα τα οποία αφορούσαν στη βιωσιμότητα των σχολείων εξήχθησαν από αριθμητικά στοιχεία βάθους 10ετίας και τα στοιχεία ανάπτυξής τους και βελτιστοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σ αυτά, βασίστηκαν σε ευρήματα εκατοντάδων ερευνών εκ μέρους ακαδημαϊκών, ερευνητών & εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιήθηκαν τόσο στα Σχολεία όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου με το έγγραφο της ΔΔΕ Μαγνησίας με αριθμό 4177/11.03.2024.

Όπως γίνεται κατανοητό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε στοιχείο το οποίο αντιβαίνει στα προαναφερθέντα, τα οποία μας οδήγησαν στην λήψη της απόφασής μας για την ίδρυση των Λυκειακών Τάξεων στο Στεφανοβίκειο.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για τα ακόλουθα:
Α. για τα εμπεριστατωμένα στοιχεία τα οποία σας οδήγησαν στη βεβαία εκτίμησή σας ότι «…το ιστορικό ΓΕΛ Βελεστίνου, ιδρυθέν το 1897 θα υποβαθμιστεί…»
Β. για τα εμπεριστατωμένα στοιχεία τα οποία σας οδήγησαν στη βεβαία εκτίμησή σας ότι «…ούτε και θα ιδρυθεί μία νέα δυνατή σχολική μονάδα στο Στεφανοβίκειο…»
Γ. για τα εμπεριστατωμένα στοιχεία τα οποία σας οδήγησαν στη βεβαία εκτίμησή σας ότι «…οι Λυκειακές Τάξεις δεν είναι Λύκειο…» και ότι συνεπάγεται αυτό.

Παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε με τα εν λόγω στοιχεία με ψηφιακή σας επιστολή στο mail address της ΔΔΕ Μαγνησίας ως την Παρασκευή 5 Απριλίου ώστε να ληφθούν υπόψη στις μελλοντικές μας ενέργειες.

Σημειώνεται ότι αναμένουμε εμπεριστατωμένα στοιχεία όπως αριθμητικά δεδομένα, ή ερευνητικά αποτελέσματα ακαδημαϊκών μελετών. Άλλου είδους στοιχεία, όπως υποκειμενικές κρίσεις ή επικρίσεις δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη.

Ο Διευθυντής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 

Δρ Σωκράτης Σαβελίδης