ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο (Βελεστίνο) και στην αίθουσα συνεδριάσεων, την 29η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Μ. Δευτέρα  και ώρα 20:00 , στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, για την Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής 2ου Διμήνου 2024 (Μαρτίου –Απριλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023, καθώς και της υπ’ αριθμ. 98 (α.π.8182/26-01-2024) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έως την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024,   καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προς συζήτηση θεμάτων, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail:  epasxos@gmail.com και  lbokas@0714.syzefxis.gov.gr ) έως ένα (1) θέμα ο καθένας, το οποίο αφορά το έργο της Δημοτικής Αρχής,  κατά το Δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2024.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προαναφερόμενες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

Χαράλαμπος Στ. Πάσχος