ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργασία Κέντρου Κοινότητας με ΟΚΑΝΑ Βόλου

Συνεργασία Κέντρου Κοινότητας με ΟΚΑΝΑ Βόλου
 
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου πραγματοποίησαν την Πέμπτη (11/4) δικτύωση με τον ΟΚΑΝΑ Βόλου (Οργανισμός κατά των ναρκωτικών). Η δικτύωση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα γνωριμίας και συνεργασίας.
 
Η ομάδα του ΟΚΑΝΑ αποτελούμενη από ψυχίατρο, παθολόγο, ψυχολόγο, κοινωνική ανθρωπολόγο και νοσηλεύτριες αλληλεπίδρασαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου, ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργό, θέτοντας τις βάσεις μιας μελλοντικής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εν δυνάμει εξυπηρετούμενων των δύο δομών.
 
Στα πλαίσια αυτής της δικτύωσης στη συγκεκριμένη θεματική (ουσίες και εξαρτήσεις) πρόκειται να υλοποιηθούν δικτυώσεις στο άμεσο μέλλον και με άλλες υπηρεσίες και δομές που άπτονται αυτής της θεματολογίας. Ειδικότερα, αναφέρονται το Πολυδύναμο Κέντρο Βόλου, το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ καθώς και η Πρόταση Ζωής.
 
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν μια εμβληματική δράση που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4368 (ΦΕΚ Α΄21 /21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2019 (ΦΕΚ 1344 Β΄/19.04.2019) και το 2023 (ΦΕΚ 3322 Β΄/19.05.2023).
 
Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.
 
Το τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας είναι 24250 23794 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι: kentrokoinotitasrigaferaiou@gmail.com.