ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Στην ρετρό αγορά

Στην ρετρό αγορά

Ο νυν πεζόδρομος Βελεστίνου τον Ιούνιο του 1990. 

Όλα τόσο διαφορετικά...

Την φωτογραφία μας προσέφερε ο Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος.