ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διακοπή νερού την Πέμπτη σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο

Διακοπή νερού την Πέμπτη σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο
Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 θα υπάρξει διακοπή νερού στους οικισμούς Ριζομύλου και Στεφανοβικείου λόγω καθαρισμού και απολύμανσης από εξειδικευμένη και πιστοποιημένη εταιρία των δεξαμενών και συστημάτων ύδρευσης και θα εφαρμοστεί το μέτρο της υπερχλωρίωσης της δεξαμενής υδροδότησης και όλου του μήκους του συστήματος ύδρευσης με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και αντίστοιχο χρόνο παραμονής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 
Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 7:00-19:00