ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"Παρέλαβαν έτοιμο έργο ύδρευσης στο Αερινό και ακόμα το καθυστερούν"

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: Καταγγελία προς τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης από την ομάδα μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Ρήγα Φεραίου για έργο ύδευσης στο Αερινό
"Παρέλαβαν έτοιμο έργο ύδρευσης στο Αερινό και ακόμα το καθυστερούν"

Επιστολή-καταγγελία προς το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέστειλε η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία ζητά να διερευνηθούν οι ευθύνες της δημοτικής αρχής στην οικονομική ζημία που έχει προκαλέσει στο Δήμο η μεγάλη καθυστέρηση λειτουργίας του έργου "Ανόρυξη και Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Αερινού" που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του ήδη έτοιμο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Στην επιστολή γίνεται σαφές ότι υπάρχουν υπόνοιες και θα πρέπει να διερευνηθεί αν από την καθυστέρηση αυτή εξυπηρετούνται συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα "ημετέρων", σε βάρος των δημοτών.

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρεται:

«Με το παρόν έγγραφο ζητούμε να διερευνηθεί από τις Υπηρεσίες σας η μεγάλη καθυστέρηση στη λειτουργία του έργου "Ανόρυξη και Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Αερινού" και οι ευθύνες που βαραίνουν τη σημερινή δημοτική αρχή Ρήγα Φεραίου, δεδομένου ότι η καθυστέρηση αυτή έχει ως συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου (ΔΕΥΑΡΦ) και κατ’ επέκταση των δημοτών με δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Θεσσαλίας) και ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου το 2013. Τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή, είχε ολοκληρωθεί το κύριο μέρος του έργου, η ανόρυξη της νέας γεώτρησης με ποιοτικό νερό και απέμεινε να γίνει μια απλή διαδικασία, αυτή της σύνδεσης της νέας γεώτρησης με το δίκτυο ύδρευσης .Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέσα στο 2015.

Δυστυχώς, η σημερινή δημοτική αρχή καθυστέρησε αδικαιολόγητα να υλοποιήσει αυτή την εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα να χαθούν οι προθεσμίες και το έργο να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ τον Μάρτιο του 2016 (αρ. πρωτ. 1076/18-03-2016 ανάκληση απόφασης ένταξης).

Στη συνέχεια η Περιφέρεια προκειμένου να μην παραμείνει το έργο ανολοκλήρωτο συνέχισε να το χρηματοδοτεί από το νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα και ενώ έχουν περάσει 4,5 χρόνια η γεώτρηση δεν έχει δοθεί σε λειτουργία και το Αερινό υδροδοτείται από τη μισθωμένη ιδιωτική γεώτρηση που κοστίζει στη ΔΕΥΑΡΦ και στους δημότες δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας δεν υπήρξε ανταπόκριση και επειδή υπάρχουν υπόνοιες ότι από την καθυστέρηση αυτή εξυπηρετούνται συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα "ημετέρων", σε βάρος των δημοτών, ζητούμε να παρέμβουν οι Υπηρεσίες σας προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες της σημερινής δημοτικής αρχής στην οικονομική ζημία που έχει προκληθεί στη ΔΕΥΑΡΦ από την απένταξη και καθυστέρηση λειτουργίας του έργου.»

Δελτίο Τύπου - Πάσχος Χαράλαμπος, Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ρ. Φεραίου.