ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι επιτυχόντες στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Αναλυτικά, ο πίνακας των επιτυχόντων μαθητών στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου
Οι επιτυχόντες στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Σχολή Επιτυχίας

Ίδρυμα

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΖΕΝΙΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ

ΗΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΤΟΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΗΜΩ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ