ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημέρα ανοικτής επίσκεψης στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο 18 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 10:00 μέχρι τις 15:00
Ημέρα ανοικτής επίσκεψης στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Organic-PLUS (Horizon 2020 ), που υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνεται ημέρα ανοιχτής επίσκεψης για το κοινό.

Το έργο Organic-PLUS αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση και τελικά στη σταδιακή κατάργηση των αμφισβητούμενων εισροών στη βιολογική αλλά και στη συμβατική γεωργία. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης τo Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στις εκδηλώσεις με το τίτλο: "Europe in My Region", οι οποίες διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρουσιαστούν τόσο οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου όσο και δραστηριότητες στα υπόλοιπα ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούνται από την ομάδα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα [FoodOASIS (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), Alga4Fuel&Aqua (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), AgriTexSil (Ελλάδα-Γερμανία-ΕΣΠΑ 2014-2020) Cascade Hydroponics (Ελλάδα Γερμανία-ΕΣΠΑ 2014-2020), FOTOKIPIA (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), INGRECO (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), MED Greenhouses (Interreg-ΕΣΠΑ 2014-2020) κ.α.

Στόχος των εκδηλώσεων-παράλληλων δράσεων που πραγματοποιούνται είναι η ευρεία ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση έργων και γενικότερα αναπτυξιακών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του νέου πιλοτικού θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Αγρόκτημα Βελεστίνου, στο οποίο υλοποιούνται τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα. Η εκδήλωση "ημέρα ανοικτής επίσκεψης για το κοινό" (OPEN DAY) εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019» (#EUinMyRegion).

Ημερομηνία: 18/09/2019, Ώρα: 10.00-15.00 Χώρος: Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις, Βελεστίνο Μαγνησίας Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: ee.uth.gr/en/content/laboratory-agricultural-constructions-and-environmental-control #EUinmyregion

πηγή: ert.gr