ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Αστυνομικό Τμήμα Βελεστίνου

τηλέφωνο: 24250 23333

Πληροφορίες

Αστυνομικό Τμήμα Βελεστίνου
Διεύθυνση: Υπερείας Κρήνης 1
Πόλη: Βελεστίνο
Τηλέφωνο: Αξιωματικός Υπηρεσίας: 24250 23333 - Διοικητής: 24250 22527