ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διάκριση του Γυμνασίου Στεφανοβικείου σε πρόγραμμα Erasmus Plus

Ο κεντρικός χαρακτήρας του κόμικ, ένας Σύριος πρόσφυγας που ονομάζεται Ody και είναι εμπνευσμένος από την Οδύσσεια του Ομήρου, περιπλανήθηκε στις χώρες των έξι εταίρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου στην πατρίδα του.
Διάκριση του Γυμνασίου Στεφανοβικείου σε πρόγραμμα Erasmus Plus

Το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA2 με τίτλο "The Odyssey revisited: Teaching European values in a divided continent", που πραγματοποιήθηκε τη διετία 2017- 2019. Στη δράση αυτή συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη Σουηδία, Ισπανία, Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα

Η παρουσία του προγράμματος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning (My Twinspace) βραβεύτηκε στις 6/10/2019 με την Ετικέτα Ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης για τη θεματολογία του έργου, την καλή ανάπτυξη και προσέγγιση του, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες του έργου, τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων καθώς και την αξιολόγηση και διάχυσή του.

Στόχος του προγράμματος ήταν να προωθήσει την καινοτομία στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας ενός διαδραστικού ψηφιακού κόμικ έξι κεφαλαίων, όσες και οι χώρες, με ρεαλιστικό σενάριο.

Ο κεντρικός χαρακτήρας, ένας Σύριος πρόσφυγας που ονομάζεται Ody και είναι εμπνευσμένος από την Οδύσσεια του Ομήρου, περιπλανήθηκε στις χώρες των έξι εταίρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου στην πατρίδα του.

Κάθε κεφάλαιο του κόμικ ανέδειξε τις Ευρωπαϊκές αξίες που αποτελούν το συνεκτικό ιστό της Ευρωπαϊκής ένωσης. Το κόμικ είναι πλέον διαθέσιμο σε πέντε γλώσσες σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν ως διδακτικό υλικό από οποιοδήποτε σχολείο μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος. (http://odyerasmus.com/).

Είναι εμπλουτισμένο με υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν σε αρχεία εικόνων, κειμένων και ήχου και δημιουργήθηκε με διαθεματική προσέγγιση μέσα από την οποία οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε πέντε αντικείμενα, την Αγγλική γλώσσα, την Πληροφορική, τη Γεωγραφία, την Κοινωνική και Πολιτική αγωγή και την Ιστορία του Πολιτισμού των συμμετεχόντων χωρών.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας αποδίδεται σε προγράμματα που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης.