ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Περιφερειακές Σχολικές Μονάδες Δήμου Ρήγα Φεραίου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου - τηλέφωνο: 24250 22473

Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου - τηλέφωνο: 24250 24100

Δημοτικό Σχολείο Αερινού - τηλέφωνο: 24250 22738

Νηπιαγωγείο Αερινού - τηλέφωνο: 24250 26013

Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου - τηλέφωνο: 24250 51203

Νηπιαγωγείο Χλόης - τηλέφωνο: 24250 22404

Δημοτικό Σχολείο Στεφανοβικείου - τηλέφωνο: 24250 41289

Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου – 24250 41566

Δημοτικό Σχολείο Ριζομύλου - 24250 31250

Νηπιαγωγείο Ριζομύλου - 24250 31522

Δημοτικό Σχολείο Καναλίων - τηλέφωνο: 24280 73213

Νηπιαγωγείο Καναλίων - τηλέφωνο: 24280 73113

Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου – 24280 73722

Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου - τηλέφωνο: 2428073722

Γυμνάσιο Στεφανοβικείου - τηλέφωνο: 24250 41388

Γυμνάσιο Καναλίων - τηλέφωνο: 24280 73217

Λύκειο Καναλίων - τηλέφωνο: 24280 73431

 

Πληροφορίες

Περιφερειακές Σχολικές Μονάδες Δήμου Ρήγα Φεραίου