ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Γυμναστικές Επιδείξεις - 1956

Άλλες εποχές...
Γυμναστικές Επιδείξεις - 1956

Γυμναστικές επιδείξεις Γυμνασίου Βελεστίνου το έτος 1956.

Εικονίζονται οι Νίκος Καππής και Θανάσης Γιασλακιώτης.

*Από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.