ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου Ρήγα Φεραίου

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Γεωργίου - τηλέφωνο: 24250 23838


Περιφερειακό Ιατρείο Αερινού - τηλέφωνο: 24250 22761


Περιφερειακό Ιατρείο Ριζομύλου - τηλέφωνο: 24250 31120


Περιφερειακό Ιατρείο Στεφανοβικείου - τηλέφωνο: 24250 41234


Περιφερειακό Ιατρείο Καναλίων - τηλέφωνο: 24280 73208


Περιφερειακό Ιατρείο Κεραμιδίου - τηλέφωνο: 24280 73757

 

 

Πληροφορίες

Περιφερειακά Ιατρεία Δήμου Ρήγα Φεραίου