ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Στο Βελεστίνο και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερησίας διάταξης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  20η / 2019 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, τη  Δευτέρα 16η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, του Δήμου Ρήγα Φεραίου. 

2. Λήψη απόφασης για την  έγκριση Αναμορφωμένου Πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης , έτους 2019 (Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων 2019).

3. Λήψη απόφασης για την Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού 2019 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  (ΑΟΕ 166/2019) 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 43/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Ρήγα Φεραίου , με θέμα "Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη ανανέωση σύμβασης εργασίας, εργαζόμενης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘’Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής". 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση  δαπανών για εκδηλώσεις , τοπικές εκδηλώσεις κλπ δαπάνες δημοσίων σχέσεων του Δήμου. 

6. Λήψη απόφασης για  την κατανομή ποσού 40.509,14 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 – Δ’ κατανομή. 

7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών, σε δημότη του Δήμου Ρήγα Φεραίου. 

8. Λήψη απόφασης για την αίτηση του «Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασιωτών  Πηλίου» , με θέμα "Άδεια τοποθέτησης καλαίσθητων πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης εντός του χωριού της Κοινότητας Κερασιάς".

9. Λήψη απόφασης για την αίτηση «Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασιωτών  Πηλίου» , με θέμα "Άδεια μόνιμης κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) προ της εισόδου ή επί της εισόδου του προαύλιου του ‘’Κέντρου Έρευνας & προστασίας της Α.Ο.Β. Πηλίου’’ και του ‘’Μουσείου Ηλία Λεφούση". 

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή  αίτησης για χρηματοδότηση από το Φιλόδημος ΙΙ ,στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες του Δήμου"  με τίτλο «Κατασκευή –και εξοπλισμός εγκαταστάσεων Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς».  

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής,  Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση υπάρχουσας υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Στεφανοβικείου", ποσού 2.200,00 €. 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντήρηση – Αναβάθμιση Κτιριακών Μονάδων Νηπιαγωγείου Δήμου Ρήγα Φεραίου". 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : "Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης  στη θέση `Εικοσάρια-Σαριγκιόλ`" της τ.κ. Ριζομύλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου.