ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Στρατιώτες από το Βελεστίνο στο Μέτωπο

Δεκέμβριος 1940...
Στρατιώτες από το Βελεστίνο στο Μέτωπο

Οι Βελεστινιώτες Απόστολος Σκρίμπας και Νικόλαος Τσουμπέκος υπηρετώντας την Πατρίδα στα Ελληνο - Αλβανικά σύνορα, κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.

*από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.