ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Bελεστίνο - 1806

Από τη δημοφιλή σελίδα του Facebook - Η Μαγνησία στο Πέρασμα του Χρόνου
Bελεστίνο - 1806

Από το ίδιο βιβλίο ιταλού περιηγητή Simone Pomardi [1], όπως και το σκίτσο που ανέβασα πρίν λίγες μέρες εδώ (http://tinyurl.com/pwhb75l ), ένα όμορφο σκίτσο του Βελεστίνου γύρω στα 1806. Ανοίξτε την εικόνα σε πλήρη ανάλυση για να δείτε τις λεπτομέρειες. Προσπαθήστε να βρείτε που είνα η Υπέρεια Κρήνη, ζωγραφική αναπαράσταση της οποίας βρίσκεται στο βιβλίο του συνταξιδιώτη του Pomardi, Edward Dodwell και την είδαμε εδώ http://tinyurl.com/kdtfdsq .

Ο Μάγνης (που αντέγραψε τον Κωνσταντά) και ήταν ανηψιός του Άνθιμου Γαζή μας λέει: "Bελεστίνος, αι πάλαι Φεραί, καθέδρα ποτέ του Αδμήτου και μετά ταύτα Ιάσονος του τυράννου, και πατρίς του πρωτομάρτυρος της Ελληνικής επαναστάσεως Ρήγα του Φεραίου, πάλαι μεν πόλις ονομαστή, νυν δε μόλις έχουσα τριακόσιας οικίας. Κείται προς νότον της Βοιβηίδος λίμης, απέχουσα τέσσαρας ώρας του φρουρίου του Βώλου προς δυσμάς, και εννέα της Λαρίσης προς το ανατολικονότιον. Κατοικείταιυπό Τούρκων και ολίγων Χριστιανών. Προϊόντα αυτής γεννήματα παντοία μάλιστα σίτος άφθονος και εξαίρετος και κηπικά αξιόλογα, μετάξιον ικανόν, όσπρια διάφορα. Τρέφει η χώρα και ζώα πολλά πρόβατα και βόας. Σώζονται περί αυτήν πολλά λείψανα της αρχαίας λαμπρότητος, και Υπέρεια Κρήνη, τα νυν κεφαλόβρυσον..." [2]

[1] Pomardi, Simone. Ταξίδια στην Ελλάδα του Simone Pomardi κατά τα έτη 1804, 1805 και 1806. εμπλουτισμένο με χαλκογραφίες, τομ. ΙΙ, Ρώμη, Vincenzo Poggioli, 1820."

[2] Ν. Μάγνη, "Περιήγησις και τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θεσσαλικής Μαγνησίας: και της μεν Θασσαλίας εν επιτομή, της δε Μαγνησίας εν εκτάσει", Τυπογραφείο Λακωνίας, 1860.

https://books.google.com/books?id=CFBCAQAAMAAJ (στο Google Books)

Πιο διαβασμένα