ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

1971 - Πάσχα στο Βελεστίνο

Από το οικογενειακό αρχείο του φίλου της σελίδας, Αχιλλέα Καρασμάνογλου
1971 - Πάσχα στο Βελεστίνο

Φώτο αριστερά: Ψήνουν, ο Χρήστος Καρασμάνογλου και η Ελένη Μπομπότη, όρθιος ο Στέφανος Μπομπότης. 

Φώτο δεξιά: Εικονίζονται από αριστερά, ο Αχιλλέας Καρασμάνογλου, ο Βαγγέλης Μπομπότης και ο Χρήστος Καρασμάνογλου. Ψήνουν, η Γεωργία Καρασμάνογλου και η Βασιλείου Βασιλείου. Πίσω τους ο Στέφανος Μπομπότης.