ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Μαζεύει τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ο Δήμος

Ήδη τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά αυτοκόλλητα στα οχήματα που αφορούν το Βελεστίνο
Μαζεύει τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ο Δήμος

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Κοινότητα Βελεστίνου. Τοποθετήθηκαν στα περισσότερα οχήματα αυτοκόλλητες ειδοποιήσεις. Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να αποσύρουν τα οχήματα τους εντός 45 ημερών σε δικό τους αποθηκευτικό χώρο από την ημερομηνία προειδοποίησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας ο δήμος θα προβεί στην υλοποίηση των προβλεπομένων νόμιμων διαδικασιών.

Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπά δημοτικά διαμερίσματα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Χρήστος Σπαθής, Τοπικός Σύμβουλος Βελεστίνου: 6984418506.

Σταύρος Χατζής, Δημοτικός Σύμβουλος: 6972214365.

Γραφείο Δημάρχου: 2425350211.