ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Χορευτικό Πολιστικού Συλλόγου Βελεστίνου (80s)

1980: Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βελεστίνου σε εκδηλώσεις στο Αρμένιο
Χορευτικό Πολιστικού Συλλόγου Βελεστίνου (80s)

Πρόεδρος του συλλόγου εκείνη την περίοδο ήταν ο αείμνηστος Ορέστης Κατσαγεώργης, με τα γραφεία να βρίσκονται στο κέντρο του Βελεστίνου, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Από αριστερά: Μάνος Αποστολίνας, Στεργιος Τσιλίνης, Γεωργιος Φώτης, Γιάννης Μπαζούκης. Κώστας Μπέτσικας

Κάτω, από αριστερά: Τασούλα Χριστοδούλου, Λένα Μπασμπανέλου, Γεωργία Καλογήρου, Βαγγελίτσα Γιάτσιου, Ντίνα Αγροκώστα

Από το αρχείο του Στέργιου Τσιλινή.