ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πάνω από 500.000 ευρώ στη Μαγνησία για λειτουργικές ανάγκες σχολείων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αποφασίστηκε η κατανομή ποσού ύψους 28.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους
Πάνω από 500.000 ευρώ στη Μαγνησία για λειτουργικές ανάγκες σχολείων

Στους Δήμους της Μαγνησίας, θα κατανεμηθούν τα εξής ποσά:
Δήμος Αλμυρού 70.420 ευρώ
Δήμος Αλοννήσου 7.200 ευρώ
Δήμος Βόλου 390.600 ευρώ
Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου 29.070 ευρώ
Δήμος Νοτίου Πηλίου 37.630 ευρώ
Δήμος Ρήγα Φεραίου 40.790 ευρώ
Δήμος Σκιάθου 15.770 ευρώ
Δήμος Σκοπέλου 18.220 ευρώ


Για την κατανομή των παραπάνω ποσών, λήφθησαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.


Τα ποσά θα καταβληθούν στους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

πηγή: ert.gr