ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπόμνημα Λαϊκής Συσπείρωσης για μη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο

Υπόμνημα ΛΑΣ Ρήγα Φεραίου για μη συμμετοχή στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο
Υπόμνημα Λαϊκής Συσπείρωσης για μη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο

Προς Κύριο Πρόεδρο Δ.Σ. Ρ. Φεραίου

Κ. πρόεδρε θεωρούμε απαράδεκτη αντιδεοντολογική και πέρα απ τους κανόνες του διαλόγου την ‘’δια περιφοράς’’ συνέχιση των συνεδριάσεων του ΔΣ σας.

Φαίνεται ότι λειτουργείτε ως εκφραστής της παράταξης της Κυβερνώσας Δημ. Αρχής που δε θέλει ούτε διάλογο, ούτε θέσεις, ούτε την κριτική μας, ούτε καν τη φυσική μας παρουσία,φάνηκε εξ άλλου και από την υποτιθέμενη ‘’προσπάθεια παραχώρησης’’ γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης στις αντιπολιτεύσεις σε χώρο ‘"σοφίτας".

Ο λαός του Δήμου μας κ. Πρόεδρε δεν αποφάσισε με την ψήφο του να είμαστε μαϊντανοί ή αμέτοχοι. Θα μπορούσε η συνεδρίαση να γίνει είτε με τηλεδιάσκεψη, τα μέσα υπάρχουν τα χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των Δήμων Ελλάδας, αν δεν υπάρχουν να εξασφαλιστούν, είτε σε ανοιχτότερο χώρο, είτε σε όποια αίθουσα, γυμναστήριο, πνευματικό κέντρο διαθέτουμε που να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής έναντι της Covid-19, αν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείται ακατάλληλη. Κατόπιν τούτων σαν ενημερώνω πως η ΛΑΣ Ρ. Φεραίου δεν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εάν δεν δρομολογηθούν συνθήκες που να εκφράζουν την ουσιαστική φυσική ή δια τηλεδιάσκεψης παρουσία της.

26/08/2020
Απ. Παπαϊωάννου Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Ρ. Φεραίου

ΛΑΣ Ρήγα Φεραίου για μη συμμετοχή στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Κύριο Πρόεδρο Δ.Σ. Ρ. Φεραίου

Κ. πρόεδρε θεωρούμε απαράδεκτη αντιδεοντολογική και πέρα απ τους κανόνες του διαλόγου την ‘’δια περιφοράς’’ συνέχιση των συνεδριάσεων του ΔΣ σας.

Φαίνεται ότι λειτουργείτε ως εκφραστής της παράταξης της Κυβερνώσας Δημ. Αρχής που δε θέλει ούτε διάλογο, ούτε θέσεις, ούτε την κριτική μας, ούτε καν τη φυσική μας παρουσία,φάνηκε εξ άλλου και από την υποτιθέμενη ‘’προσπάθεια παραχώρησης’’ γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης στις αντιπολιτεύσεις σε χώρο ‘"σοφίτας".

Ο λαός του Δήμου μας κ. Πρόεδρε δεν αποφάσισε με την ψήφο του να είμαστε μαϊντανοί ή αμέτοχοι. Θα μπορούσε η συνεδρίαση να γίνει είτε με τηλεδιάσκεψη, τα μέσα υπάρχουν τα χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των Δήμων Ελλάδας, αν δεν υπάρχουν να εξασφαλιστούν, είτε σε ανοιχτότερο χώρο, είτε σε όποια αίθουσα, γυμναστήριο, πνευματικό κέντρο διαθέτουμε που να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής έναντι της Covid-19, αν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείται ακατάλληλη. Κατόπιν τούτων σαν ενημερώνω πως η ΛΑΣ Ρ. Φεραίου δεν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εάν δεν δρομολογηθούν συνθήκες που να εκφράζουν την ουσιαστική φυσική ή δια τηλεδιάσκεψης παρουσία της.

26/08/2020
Απ. Παπαϊωάννου Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Ρ. Φεραίου

ΛΑΣ Ρήγα Φεραίου για μη συμμετοχή στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Κύριο Πρόεδρο Δ.Σ. Ρ. Φεραίου

Κ. πρόεδρε θεωρούμε απαράδεκτη αντιδεοντολογική και πέρα απ τους κανόνες του διαλόγου την ‘’δια περιφοράς’’ συνέχιση των συνεδριάσεων του ΔΣ σας.

Φαίνεται ότι λειτουργείτε ως εκφραστής της παράταξης της Κυβερνώσας Δημ. Αρχής που δε θέλει ούτε διάλογο, ούτε θέσεις, ούτε την κριτική μας, ούτε καν τη φυσική μας παρουσία,φάνηκε εξ άλλου και από την υποτιθέμενη ‘’προσπάθεια παραχώρησης’’ γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης στις αντιπολιτεύσεις σε χώρο ‘"σοφίτας".

Ο λαός του Δήμου μας κ. Πρόεδρε δεν αποφάσισε με την ψήφο του να είμαστε μαϊντανοί ή αμέτοχοι. Θα μπορούσε η συνεδρίαση να γίνει είτε με τηλεδιάσκεψη, τα μέσα υπάρχουν τα χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των Δήμων Ελλάδας, αν δεν υπάρχουν να εξασφαλιστούν, είτε σε ανοιχτότερο χώρο, είτε σε όποια αίθουσα, γυμναστήριο, πνευματικό κέντρο διαθέτουμε που να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής έναντι της Covid-19, αν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείται ακατάλληλη. Κατόπιν τούτων σαν ενημερώνω πως η ΛΑΣ Ρ. Φεραίου δεν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εάν δεν δρομολογηθούν συνθήκες που να εκφράζουν την ουσιαστική φυσική ή δια τηλεδιάσκεψης παρουσία της.

26/08/2020
Απ. Παπαϊωάννου Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Ρ. Φεραίου