ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Λογιστικό Γραφείο Β. Μακρυγιάννη

Λογιστικό Γραφείο Βασιλική Ε. Μακρυγιάννη στο Βόλο

Οικονομολόγος ΑΠΘ

  • Μηχανογράφική τήρηση βιβλίων
  • Εργατικά - Ασφαλιστικά
  • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
  • Ενάρξεις - Μεταβολές - Διακοπές επιχειρήσεων
  • Δηλώσεις ΦΠΑ
  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Πληροφορίες

Λογιστικό Γραφείο Β. Μακρυγιάννη
Διεύθυνση: Θρακών 28 - Βασσσάνη (2ος όροφος)
Πόλη: Βόλος
Τηλέφωνο: 2421020601 και 2421024819