ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Κλειστό για 14 μέρες το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου

Κλειστό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα παραμείνει το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος σε εκπαιδευτικό του σχολείου
Κλειστό για 14 μέρες το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 ΚΥΑ) για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα Διαχείρισης κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 και ύστερα από την ενημέρωση της Διευθύντριας του Γυμνασίου Στεφανοβικείου περί ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος σε εκπαιδευτικό στη σχολική της μονάδα αλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Γυμνασίου Στεφανοβικείου για χρονικό διάστημα 14 ημερών ήτοι από 23-10-2020 έως και 05-11-2020.