ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Όργανα Αγροφυλακής - 1963

Οι αγροφύλακες της ευρύτερης περιοχής του Βελεστίνου σε μια αναμνηστική φωτογραφία
Όργανα Αγροφυλακής - 1963

Στο μέσον διακρίνεται ο διευθυντής Γεώργιος Παληκάρης.

Για τους αγρούς του Βελεστίνου αγροφύλακες τότε ήταν οι Διακόσιας (πρώτος από αριστερά κάτω), Αθ. Κογκούλης (τρίτος από αριστερά κάτω), και Μακρής (πρώτος  από αριστερά πάνω).

Από το Αρχείο το Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.

 

Πιο διαβασμένα